એક જ દે ચિનગારી

” એક જ દે ચિનગારી” કવિનું નામ         આ કાવ્યના કવિનું નામ “હરિહર પ્રાણશંકર ભટ્ટ”છે             પ્રસ્તુત કાવ્ય ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળના  ધોરણ:8ના પાઠ્યપુસ્તક માંથી લેવામાં આવ્યું છે.આથી તે પ્રસ્તુત કાવ્યોનો સ્ત્રોત છે.             પ્રસ્તુત કાવ્ય “એક જ દે ચિનગારી” માં કવિ પ્રભુ પાસે સત્તા કે … Read more

Home Learning Youtube video link August Month

youtube video link Home Learning August હવે પછીના તારીખ મુજબ વિડિયો અહીં મૂકવામાં આવશે,તો જોતા રહેશો. Join Whats App 02-08-2021 Home Learning Std 3 ગુજરાતી Std 4 ગુજરાતી Std 5 ગુજરાતી STD 6 વિજ્ઞાન STD 7 વિજ્ઞાન STD 8 વિજ્ઞાન STD 9 વિજ્ઞાન STD 11 ગણિત 03-08-2021 Home Learning Std 3 ગણિત Std 4 ગણિત … Read more

Navodaya Paragraph Test 5

Navodaya Paragraph Test 5 જવાહર નવોદય વિદ્યાલય ની પરીક્ષા માં ભાષા નો ફકરો આવતો હોય છે અને તે વાંચી તેના આધારે આપેલ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના હોય છે.અહીં જવાહર નવોદય વિદ્યાલય ની પરીક્ષા માં પુછાઈ શકે તેવા ફકરાનો મહાવરો આપેલ છે. તમને ખબર છે ‘ નર્મદા’નો અર્થ ? જે આપણને આનંદ એટલે કે નર્મ આપે તે … Read more

Navodaya Paragraph Test 4

એક ટાપુના રાજાએ ડાયેલસ અને તેના દીકરા ઈકારસને કેદ કરી લીધા.પણ ડાયેડલેસ હોશિયાર માણસ હતો .એણે એના દીકરાને કહ્યું , “ આપણે ભાગી છૂટવાનો રસ્તો શોધી કાઢીશું . ” એણે વાંસની લાકડીઓ ઉપર મીણાથી પીંછાં ચોટાડીને પાંખો બનાવી અને તેને દીકરાના ખભા પર લગાવી દીધી .એણે ઈકારસને કહ્યું , “ હવે જા , પણ બહુ … Read more

SPU Admission

ખાસ નોંધ જે વિદ્યાર્થીએ માન્ય બોર્ડમાંથી ધોરણ -૧૨ પાસ કરેલ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓએ કોઈપણ દસ્તાવેજ પોર્ટલ ઉપર અપલોડ કરવાના નથી . વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશ મળ્યા બાદ તમામ અસલ દસ્તાવેજ સંબંધકર્તા કોલેજમાં Eligibility ની ચકાસણી માટે રજૂ કરવાના રહેશે . ત્યારબાદ તમામ અસલ દસ્તાવેજ કોલેજમાંથી પરત લેવાના રહેશે . તમામ અસલ દસ્તાવેજ સંબંધકર્તા કોલેજમાં ચકાસણી દરમ્યાન જો … Read more

Navodaya Paragraph Test 3

Navodaya Paragraph Test 3 ભારતમાં 5મી સપ્ટેમ્બર “ શિક્ષકદિન ‘ તરીકે ઊજવવામાં આવે છે . ભારતના મહાન વ્યક્તિ , પ્રથમ ભારતરત્ન મેળવનાર તથા બીજા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાઈ આવનાર ડૉ . સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનનો જન્મ પમી સપ્ટેમ્બર , ૧૮૮૮ માં ચેન્નઈ પાસેના નાના એવા તીરૂવણી ગામમાં થયો હતો . તેઓએ પ્રાથમિક તથા માધ્યમિક શિક્ષણ પોતાના વતનમાં જ … Read more

Download Navodaya Model Paper-old Paper

Download Navodaya Model Paper-old Paper With Answer Key By Apexa Gyan Key Here You List Of Video For Navodaya : https://apexagyan.blogspot.com/p/jnv.html People Search In Google : jnv old paper, jnv old paper 6th class, jnv old paper answer key, jnv old paper book, jnv old paper book pdf, jnv old paper download, jnv old paper … Read more

ધોરણ -૧૦ અને ધોરણ ૧૨પછી શું ?

after hsc-ssc career guidance After HSC /SSC ધો . – ૧૦ પછી કારકિર્દીના વિકલ્પો કમ વિષય  ૧. ધોરણ -૧૦ પછી શું ?  ૨. કેશન ડિઝાઈનિંગ  3 . આગઝરતી તેજી ઘરાવતો અભ્યાસક્રમ ફાયર ટેકનોલોજી  ૪. સ્ટાર્ટઅપ ક્ષેત્રે ધોરણ -૧૦ અને ૧૨ પછી કારકિર્દીના ઉજ્જવળ અવકાશો  ધો . – ૧૨ પછી કારકિર્દીના વિકલ્પો   ૧.ધોરણ -૧૨ સામાન્ય … Read more