ચાલો ઇતિહાસ જાણીએ

CHALO ITIHAS JANIYE

STD 6 SOCIAL SCIENCE

આદિમાનવ નુ જીવન કેવું હતું?

ભટકતું જીવન

ભીમબેટકા કયા રાજ્યમાં આવેલું છે?

મધ્ય પ્રદેશ

ભીમબેટકાની ગુફાઓમાં પ્રાકૃતિક રંગથી ચિત્રો દોરેલા છે.

ખરું

ITIHAS

Leave a Comment