મહેનતની મોસમ

સોનાવરણી સીમ – નાથાલાલ દવે સોનાવરણી સીમ બની, મેહુલિયે કીધી મ્હેર રે, ભાઈ ! મોસમ આવી મહેનતની. નદીયુંનાં જલ નીતર્યાં લોકોમાં લીલાલ્હેર રે…ભાઈ ! મોસમ. લીલો કંચન બાજરો ને ઊજળો દૂધ કપાસ રે….ભાઈ ! મોસમ. જુવાર લોથે લૂમેઝૂમે ને હૈયામાં ઉલ્લાસ રે…ભાઈ ! મોસમ. ઉપર ઊજળા આભમાં કુજડિયુંના કિલ્લોલ રે…ભાઈ ! મોસમ. વાતા મીઠા વાયરા … Read more

સાગરકાંઠાનો પ્રવાસ

We have lack of time in this present competitive world, but because of technology, we easily get important information on any subject. mobile ,computers and like that other appliances makes very easy for us to get any knowledge at any time at any place.         we are trying to make your efforts less with the help … Read more

std 6 guj 12

ગિરધર જન્મ : 1787 , અવસાન : 1852 . કવિ ગિરધરદાસનો જન્મ વડોદરા જિલ્લાના માસર ગામમાં થયો હતો . તેમના પિતાનું નામ ગરબડદાસ . ‘ ગિરધરકૃત રામાયણ ’ અને ‘ રાજસૂયયજ્ઞ ’ તેમનાં જાણીતાં પુસ્તકો છે . ‘ ગિરધર ’ મૌલિક , કલ્પિત કે ઐતિહાસિક કથાનું વિશદ રીતે આલેખન કરે છે અને એ રીતે કથાનિરૂપણનો … Read more

std 6 sanskrit

मम अङ्गानि મસ્તકના અંગો ધડના અંગો હાથ – પગના અંગો जिह्वा दन्ताः मुखम ललाटम नेत्रम नासिका कर्णः ओष्ठः केशाः  ग्रीवा वक्षः  उदरम् हस्तः  पादः चरणः करतलम् सर्वनामानि સર્વનામો એકવચન દ્વિવચન બહુવચન પુલ્લિંગ  एष: ऐतौ ऐते સ્ત્રીલિંગ  एषा एते एषा: નપુસંકલિંગ एतत् एते एतानि

6 science

વિજ્ઞાન ધોરણ 6 સજીવો અને તેમની આસપાસ There are certain changes that are seen in organisms for a short period of time to adapt to changes in their surroundings. For example, if we live in a plain area and suddenly move to a high mountain area. There may be difficulty in breathing and doing physical … Read more

std 6 ss shanti ni shodhma

Parimal was watching a historical serial on T.V. in which he saw a palace . A thought arose in his mind . Are such palaces still in existence ? Who had constructed such palaces ? Being curious , he went to his grandfather to get answers to this and other similar questions . His grandfather … Read more

STD 6 HINDI SEM 2 UNIT 1

image

इतनी शक्ति हमें देना दाता અમારી ‘વેબસાઈટ’ પર આપ સૌનું સ્વાગત છે. અમારી વેબસાઇટ પર અભ્યાસક્રમ ના એકમો તમે ક્વિઝ દ્વારા શીખી શકશો. અહીં ક્વિઝ આપેલ છે,જેની લીન્ક નીચે આપેલ બટન પર ક્લિક કરવાથી તમે જે તે એકમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકશો. અને તમારું જ્ઞાન વધારી શકશો, ચકાસી શકશો.

aala lila vansadiya

આલાલીલા વાંસડિયા || Std 6 Sem 2 || Aalalila Vansadiya || ગુજરાતી આલાલીલા વાંસડિયા Aalalila Vansadiya Aalalila Vansadiya click here

Gujarati

ગુજરાતી ધોરણ 6 દ્વિતિય સત્રના એકમ મુજબ બહુવિકલ્પ પ્રશ્નો નીચે આપેલા ટેબલ માં છે. हिन्दी

એક જાદુઇ પત્રની વાર્તા

GUJRATI STANDARD -6 SECOND SEMESTER UNIT-11 JADUI PATRA NI VARTA EPISODE Subject :- Gujarati(Second Semester) Unit :- 11- एक जादुई पत्रनी वार्ता Total 10 Questions Game Students can enjoy giving test by game. patra dwara niranjan ane tena mitra ne sho fayado thayo

Unit 1

STD 6 Read below poem and complete activity. There were five in the bed ,  And the little one said ,  Roll over , roll over , roll over ,  So they all rolled over ,  And one fell down .  There were four in the bed ,  And the little one said ,  Roll … Read more

std 6

The present simple of the verb to be looks like this: I amYou areHe isShe isIt isWe areYou areThey are Forming Negations and Questions I always tell my students that the verb to be is quite egotistical. It likes to do everything by itself. This means that in order to build negative sentences in the present simple, you only have to add not after the verb forms: I am not a … Read more