મહેનતની મોસમ

સોનાવરણી સીમ – નાથાલાલ દવે

સોનાવરણી સીમ બની,

મેહુલિયે કીધી મ્હેર રે,

ભાઈ ! મોસમ આવી મહેનતની.

નદીયુંનાં જલ નીતર્યાં

લોકોમાં લીલાલ્હેર રે…ભાઈ ! મોસમ.

લીલો કંચન બાજરો

ને ઊજળો દૂધ કપાસ રે….ભાઈ ! મોસમ.

જુવાર લોથે લૂમેઝૂમે

ને હૈયામાં ઉલ્લાસ રે…ભાઈ ! મોસમ.

ઉપર ઊજળા આભમાં

કુજડિયુંના કિલ્લોલ રે…ભાઈ ! મોસમ.

વાતા મીઠા વાયરા

ને લેતા મોલ હિલોળ રે….ભાઈ ! મોસમ.

હો ! લિયો પછેડી દાતરડાં

આજ સીમ કરે સાદ રે…ભાઈ ! મોસમ.

રંગે સંગે કામ કરીએ

થાય મલક આબાદ રે…ભાઈ ! મોસમ.

લીંપીગૂંપી ખળાં કરો

લાવો ઢગલેઢગલા ધાન રે…ભાઈ ! મોસમ.

રળનારા તે માનવી

ને દેનારો ભગવાન રે…ભાઈ ! મોસમ.

નાથાલાલ દવે

મહેનતની મોસમ

std 6 guj mahenat ni mosam

Gujarati

સમય સમાપ્ત
સ્કોર:

Result

કુલ પ્રશ્નો:

જવાબ આપેલ:

સાચા:

ખોટા:

ટકાવારી:

Leave a Comment