ભારતમાં યુરોપિયનો અને અંગ્રેજી શાસનની સ્થાપના

GSEB Class 8 Social Science

Important Questions

Chapter 1

ભારતમાં યુરોપિયનો અને અંગ્રેજી શાસનની સ્થાપના

‘નવજાગૃતિ’ એટલે શું?

ઈસુની 15મી સદીમાં યુરોપમાં થયેલાં નોંધપાત્ર સામાજિક અને ધાર્મિક પરિવર્તનોને ‘નવજાગૃતિ’ કહેવામાં આવે છે.

પ્રાચીન સમયથી ભારતમાંથી યુરોપના દેશોમાં કઈ કઈ ચીજવસ્તુઓની નિકાસ થતી?

પ્રાચીન સમયથી ભારતમાંથી યુરોપના દેશોમાં સુતરાઉ કાપડ, રેશમી કાપડ, મરી-મસાલા, તેજાના, ગળી, સૂરોખાર, ઇમારતી લાકડાં, અફીણ વગેરે ચીજવસ્તુઓની નિકાસ થતી.

અંગ્રેજોએ ભારતમાં શરૂઆતમાં વેપારીમથકો ક્યાં અને ક્યારે સ્થાપ્યાં?

ઇંગ્લેન્ડના કેટલાક વેપારીઓએ ભારત અને પૂર્વના દેશો સાથે વેપાર કરવા માટે ઈ. સ. 1600માં લંડનમાં ‘ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપ’નીની સ્થાપના કરી. ઈ. સ. 1613માં અંગ્રેજોએ મુઘલ બાદશાહ જહાંગીર પાસેથી ફરમાન મેળવી સુરત ખાતે પોતાનું પ્રથમ વેપારીમથક (કોઠી) સ્થાપ્યું. ઈ. સ. 1633માં અંગ્રેજોએ બાલાસોરમાં વેપારીમથક (કોઠી) સ્થાપ્યું. તેમણે બંગાળમાં ઈ. સ. 1651માં હુગલી નદીના કિનારે વેપારીમથક (કોઠી) સ્થાપ્યું. અંગ્રેજોને ઈ. સ. 1698માં સુતનતી, કાલીઘાટ અને ગોવિંદપુર નામનાં ત્રણ ગામોની જમીનદારી મળી. અહીં તેમણે ‘ફૉર્ટ વિલિયમ’ નામની નવી વસાહત ઊભી કરી. આગળ જતાં તેનો કલકત્તા (કોલકાતા) શહેર તરીકે વિકાસ થયો.

STD 8 bharatma yuropiyan ane angreji shasanni sthapana

STD 8 SOCIAL SCIENCE bharatma yuropiyan ane angreji shasanni sthapana

kul 10 prashno

mcq quiz

ભારતમાં યુરોપિયનો અને અંગ્રેજી શાસનની સ્થાપના

અહીં વિદ્યાર્થીઓ રમત દ્વારા પરીક્ષા ની તૈયારી કરી શકે તે માટે કેટલીક ક્વિઝ તૈયાર કરી છે જો ઉપયોગી લાગે તો બીજાને શેર કરજો.

nmms exam

nmms 2021

nmms result

nmms result 2021

nmms scholarship

Establishment of European and English rule in India 

(1) What is the name of the social and religious changes that took place in Europe in the 19th century?  

(A) Renaissance 

(B) Renaissance 

(C) Renaissance 

(D) Renaissance  

Who conquered Constantinople in 19th?  

 (A) Huns 

(B) Turks 

(C) Portuguese 

(D) English 

What did Europeans not need from India?  

(A) Cotton 

(B) Spices 

(C) Surochar 

(D) English 

Which of the following European people first came to India?  

(A) Dutch 

(B) Dennis 

(C) Portuguese 

(D) English

 (5) Where did the Portuguese build forts to fortify and secure their position? 

 (A) Cochin and Kannur

 (B) Calicut and Goa 

(C) Diu and Daman 

(D) Goa and Mumbai

std 8

science

સમય સમાપ્ત
સ્કોર:

Result

કુલ પ્રશ્નો:

જવાબ આપેલ:

સાચા:

ખોટા:

ટકાવારી:

kul 20 prashno

mcq quiz

check yoyr score

Leave a Comment