std 8 sanskrit 1

पुत्री मम खलु निद्राति

पुत्री मम खलु निद्राति

पुत्री मम खलु निद्राति । 

सुन्दरशयने सुखमयवसने

पुत्री मम खलु निद्राति ॥

रेरे वायस कर्कशकण्ठ !

मा रट मा रट कर्णकठोरम् ।

 श्रान्ता क्लान्ता पुनरनुनीता

पुत्री मम खलु निद्राति ॥१ ॥

म्याँव म्याँव मा कुरु घोरविरावं

चल चल रे खल चोर बिडाल । 

स्निग्धा मुग्धा सेवितदुग्धा

पुत्री मम खलु निद्राति ॥२ ॥

उच्चैर्मा भष शुनकवराक

भौ भौ मा कुरु कार्यविहीन । 

विमला कुशला सुमनोमृदुला

पुत्री मम खलु निद्राति ॥३ ॥

रेरे मशक मा कुरु गानं

मा स्पृश मा दश रक्तपिपासो । 

सुदती सुमुखी शोभनगात्री

पुत्री मम खलु निद्राति ॥४ ॥

पुत्री मम खलु निद्राति

ક્વિઝ ની માહિતી મળી રહે તે માટે આપેલ લિન્ક દ્વારા ગૃપમાં જોડાઇ શકો છો.

Leave a Comment